Jalofoods

Vastuullisuusohjelman rakentaminen ja vastuullisuusraportin sisällöt, arvoketjun kuvaus ja taitto.

Viestintä

Loimme yhdessä asiakkaan kanssa vastuullisuusohjelman, joka perustuu asiakkaan olemassa olevaan vastuullisuustyöhön. Loimme tavoitteet ja mittarit strategiakauden ajaksi siten, että asiakkaan edelläkävijyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus korostuu. Yhteistyö palkittiin, kun Jalofoods voitti vuoden 2021 vastuullisuusraportointikilpailun pk-yritysten sarjan!

Mitä teimme?

  • Järjestimme 2 työpajaa asiakkaan avainhenkilöiden kanssa ja kartoitimme vastuullisuustyön tavoitteet ja nykytilan.
  • Työstimme vastuullisuusteemat nykytilan, vastuullisuusvision ja toimialan haasteiden pohjalta.
  • Vastuullisuustavoitteet rakennettiin olennaisten teemojen ympärille ja niille suunniteltiin mittarit, joita voi tulevina vuosina seurata ja raportoida.
  • Kehitimme ensimmäisen vastuullisuusraportin pohjan ja kirjoitimme sen sisällöt avainhenkilöiden haastattelujen ja olemassa olevan materiaalin pohjalta.

Hyödyt

  • Asiakas sai organisoidun ohjelman vastuullisuustyölleen, jota voi systemaattisesti toteuttaa tulevina vuosina.
  • Asiakas sai tavoitteet ja mittarit, joilla voi osoittaa vastuullisuustyönsä merkittävyyttä ja kehitystä uskottavasti.
  • Vastuullisuusohjelma visualisoitiin ja arvoketju kuvattiin läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Arvoketjun avaaminen yleisölle on yksi kiinnostavimmista uusista tavoista viestiä vastuullisuudesta.
  • Visuaalinen konseptoitu vastuullisuusraportti toteuttaa asiakkaan brändi-ilmettä ja vie yritysviestinnän astetta markkinointia syvemmälle ja luo kiinteämpää asiakassuhdetta.
  • Asiakas sai vastuullisuusraportista myös materiaalia vastuullisuusviestintään kuluvan ja tulevan tilinkauden aikana.
  • Jalofoodsille tuotettu vastuullisuusraportti voitti vastuullisuusraportointikilpailun vuoden 2021 pk-yritysten sarjan. ”Jalofoodsin kattava ja laadukas raportointi keskittyy ydinliiketoimintaan. Se kuvaa olennaisia vastuullisuuselementtejä toimitusketjusta aina kiertotalouteen ja biokaasulaitoksen suunnitteluun saakka. Raportointi noudattaa GRI:tä (Global Reporting Initiative) soveltuvin osin ja tavoitteet on rakennettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. ” – STT, 16.11.2021

Kuvat

jalofoods-kansi
jalofoods-logo

Kirjoita hakusi ja paina Enter.