Opetushallituksen kiertotaloushanke

Viestintästrategian toteuttaminen työpajamenetelmänä.

Viestintästrategia

Toteutimme Opetushallitukselle viestintästrategian Sitran rahoittamaan kiertotaloushankkeeseen. Lyftan luoma digitaalinen oppimisympäristö Kierroksia! opettaa alakoululaisille kiertotalouden perusteet.

Mitä teimme?

  • Asiakkaan kanssa toteutetuissa työpajoissa määriteltiin palvelumuotoilun menetelmin viestinnän tavoitteet, haasteet ja mahdollisuudet sekä vaikuttavuus.
  • Määrittelimme kohderyhmät, loimme tavoiteasiakasprofiilit, valitsimme kanavat ja loimme ydinviestit osana viestintästrategiaa.
  • Suunnittelimme vuosikellon sekä resursoinnin ja mittarit.
  • Työssä käytettiin Rodinian viestintästrategiapohjaa, jonka ansiosta projekti sujui nopeasti ja tehokkaasti.

Hyödyt

  • Asiakas sai ammattimaisen markkinointistrategian vuosille 2020-2023.
  • Markkinointistrategian pohjalta asiakas voi itse tai kumppaneiden kanssa toteuttaa yhtenäistä ja tehokasta viestintää valituissa kanavissa resurssit huomioiden.
  • Markkinointistrategiassa hyödynnettiin Sitran SHIFT-markkinointimallia, joka tähtää kuluttajan käyttäytymisen muutokseen.
  • Kiertotalous tukee kestävää elämäntapaa.
  • Vuosisuunnittelun ansiosta asiakas pystyy toteuttamaan ja suunnittelemaan omaa toimintaansa pitkäjänteisesti.

Kuvat

Kirjoita hakusi ja paina Enter.