Tampereen KIERTO-hanke

KIERTO-hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden koordinoima kumppanuushanke, jossa luodaan uutta työtä ja osaamista kiertotalouden ympärille. Hankkeelle tuottamassamme vastuullisuusviestinnän koulutuksessa työttömät, opiskelijat ja alanvaihtajat laajensivat osaamistaan. 

Vastuullisuusviestinnän koulutus

Toteutimme kaksipäiväisen kokonaisvaltaisen vastuullisuusviestinnän koulutuksen, jossa käytiin läpi vastuullisuusviestinnän taustaa, tavoitteita ja haasteita, sekä tarjottiin osallistujille käytännön työkaluja vastuullisuusviestinnän aloittamiseen.

Mitä teimme?

  • Suunnittelimme ja toteutimme laajan koulutuskokonaisuuden, joka oli suunnattu uusia työelämätaitoja kaipaaville KIERTO-hankkeen kohderyhmille.
  • Koulutus suunnattiin erityisesti viestinnän ja markkinoinnin osaajille, jotka halusivat syventää osaamistaan.
  • Kävimme läpi yritysesimerkkejä, vastuullisuusviestinnän terminologiaa ja parhaita käytäntöjä vastuullisuusviestinnän toteuttamiseen.
  • Tarjosimme osallistujille myös ilmaisen työkirjan vastuullisuusviestinnän omatoimiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hyödyt

  • Tilaaja sai kattavan koulutuskokonaisuuden, jossa koko vastuullisuusviestinnän kenttä esiteltiin tiiviissä paketissa.
  • Osallistujat saivat käyttöönsä konseptoidun vastuullisuusviestintäsuunnitelman pohjan, jota he voivat hyödyntää omassa työssään.
  • Koulutukset sisälsivät paljon keskustelua, joka mahdollisti monipuolisen verkostoitumisen. Hyödynsimme koulutuksessa myös erilaisia verkkoviestinnän työkaluja.
  • Yritysvierailija kertoi käytännön esimerkkejä, miten vastuullisuusviestintää toteutetaan kansainvälisessä vähittäiskauppaan erikoistuneessa yrityksessä.
  • Uudet työelämätaidot ja ymmärrys megatrendistä.

Kuvat

Kirjoita hakusi ja paina Enter.