Bioskan somesisällöntuotanto

Tuotimme asiakkaan sosiaalisen median sisältöjä ja kehitimme sosiaalisen median puhetapaa, identiteettiä ja yhteisöä eri kanavissa päivitetyn brändistrategian mukaisesti. Lisäksi teimme sitouttavaa brändiviestintää.

Me teimme

Asiakas sai

Linkit