Bioskan somesisällöntuotanto

Bioskan somesisällöntuotanto
Tuotimme asiakkaan sosiaalisen median sisältöjä ja kehitimme sosiaalisen median puhetapaa, identiteettiä ja yhteisöä eri kanavissa päivitetyn brändistrategian mukaisesti. Lisäksi teimme sitouttavaa brändiviestintää.

Me teimme

Asiakas sai

Linkit