Kestävään kehitykseen erikoistunut viestintätoimisto

Ensimmäisenä Suomessa

Vastuullisuus liiketoiminnan kehittäjänä

Systemaattinen vastuullisuustyö tuottaa kestävää liiketoimintaa ja auttaa organisaatiota uudistumaan kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Vastuullisuustyöllä luodaan lisäarvoa asiakkaille, vastataan kasvavaan sääntelyyn ja kirkastetaan brändiä. Hyvä vastuullisuusviestintä houkuttelee osaajat yritykseenne, vakuuttaa sijoittajat ja auttaa kauppojen syntymisessä.

Palvelut

Tarjoamme projektinhallintaa, markkinakatsaukset ja brändin kehitystä sekä viestintä- ja koulutusmateriaalit liiketoiminnan kestävään kasvuun.
Teemme vastuullisuuskartoitukset ja autamme rakentamaan vastuullisuussuunnitelman, jonka perusteella liiketoimintaa kehitetään pitkäjänteisesti.
Suunnittelemme yrityksille vaikuttavat viestintäsuunnitelmat kiertotaloushankkeisiin ja tuotamme sisältöjä kestävän kehityksen aihepiireistä.

Kestävän liiketoiminnan strateginen kumppani

Inspiroimme yrityksiä kehittämään vastuullista liiketoimintaa ja saavuttamaan kestävää kasvua tuottamalla faktapohjaista vastuullisuusviestintää. Autamme yrityksiä tunnistamaan ESG-vaikutuksiaan ja kehittämään liiketoimintaansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Taloudellinen vastuu

Kilpailukykyinen ja kannattava yritystoiminta, joka on läpinäkyvää, hyvän hallinnon mukaista ja noudattaa eettisiä periaatteita luo arvoa sidosryhmille.

Ympäristövastuu

Kiertotalouden mukainen liiketoiminta luonnonvarojen käytön vähentämiseksi ja uusiutuvan energian käyttö torjuvat ilmastonmuutosta ja luontokatoa.

Sosiaalinen vastuu

Ihmisoikeuksien huomioiminen toimitusketjussa, työnantajamielikuvan parantaminen ja henkilöstön hyvinvointi rakentavat luottamusta.

Miksi Rodinia?

Olemme kestävän kehityksen viestinnän suunnannäyttäjä.

Liiketoimintanäkökulma

Kokonaisvaltainen näkemyksemme auttaa yritystä uusiutumaan ja löytämään liiketoimintahyödyn.

Strategia

Viemme vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen. Opastamme oleellisen tunnistamisessa, jotta yrityksen kilpailukyky säilyy.

Osaaminen

Hyödynnämme kansainvälisiä standardeja, lainsäädännön vaatimuksia ja toimialan haasteita riskikartoituksessa.

Prosessit

Rakennamme tiekartat ja johtamisen prosessit, jotta yrityksenne pystyy vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. 

Työkalut

Tarjoamme helpot työkalut vastuullisuusviestintään sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille.

Tutustu ilmaisiin oppaisiimme

Lataa ilmaiset oppaamme kiertotalousopas ja vastuullisuussanasto.

Asiakkaat

Olemme auttaneet lukuisia eri kokoisia yrityksiä eri toimialoilla kuten tuotantoteollisuudessa, merenkulussa, elintarviketeollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, koulutuksessa, rakennusteollisuudessa ja konevuokrauksessa. Tekemämme vastuullisuusraportti voitti pk-yritysten sarjan vuonna 2021. Lue lisää täältä.

Kokemuksemme

Ensimmäinen kokonaan vastuullisuuteen erikoistunut viestintätoimisto Suomessa.

0
vuotta menestyksekästä liiketoimintaa vastuullisuuden parissa
0
onnistuneesti toteutettua asiakasprojektia eri toimialoilla
0
prosenttia kasvua brändin tunnettuudessa projektiemme ansiosta
0
koulutettua työntekijää ja oppilasta materiaaliemme avulla