Rodinia

Ainoa kestävään kehitykseen erikoistunut viestintätoimisto Suomessa.

Osaamisemme

Mitä kestävä kehitys tarkoittaa teidän toimialallanne? Osaatteko pukea yritysvastuunne sanoiksi?

Me osaamme. Kerromme yrityksesi tarinan tavalla joka jää mieleen. Keskitymme laatuun ja asiasisältöihin. Hyvä viestintä houkuttelee osaajat yritykseenne, vakuuttaa sijoittajat, auttaa kauppojen syntymisessä ja pitää asiakkaat tyytyväisinä.

Viestintästrategia

Luodaan viestinnällesi suunta, joka kestää aikaa. Suunnittelemme pk-yrityksille viestintästrategiat ja valitsemme sopivat viestintäkanavat kulloisiinkin tarpeisiin.

Verkkoviestintä

Uudistamme verkkosivustosi tai autamme sen ylläpitämisessä. Hankimme sivustollesi kävijöitä verkkoviestintästrategian avulla ja hallitsemme dataa.

Sisällöntuotanto

Kirjoitamme tekstejä, juttuja, blogeja ja raportteja yrityksesi aihepiireistä. Myös englanniksi. Tuotamme sisältöjä verkkoon, someen ja printtijulkaisuihin.

Tavoitteena kestävä kehitys

Yritysten odotetaan ottavan vahvempaa roolia yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vastuullisuus- eli ESG-tavoitteet lisäävät kilpailukykyistä liiketoimintaa sekä luottamusta kuntien ja valtioiden toimintaan. Ruoantuotannon, maatalouden, kaupunkien, energian ja raaka-aineiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin kestävässä kehittämisessä arvioidaan olevan valtavat bisnesmahdollisuudet. Onko kestävä kehitys sinun yrityksesi strategiassa?

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu

Kilpailukykyinen ja kannattava yritystoiminta vaikuttaa myönteisesti sidosryhmiin: omistajiin, henkilöstöön, sijoittajiin, alihankkijoihin ja asiakkaisiin.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Energian, materiaalien ja luonnonvarojen käyttö. Jätteiden kierrätys ja hyötykäyttö. Vesistön, ilman ja maaperän suojelu. Ilmastonmuutoksen torjunta.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Vaikutus ympäröivään yhteiskuntaan, asukkaisiin ja henkilöstöön. Avoin hallinto yhteisöllisyyden, luottamuksen ja turvallisuuden luojana.

Meillä on vankka näkemys siitä, miten yritysten kannattaa näistä asioista viestiä.

Rodinia numeroina

0
Suomen ainoa viestintätoimisto, joka keskittyy kestävään kehitykseen
0
Vuotta viestintäalalla
0
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden deadline
0
Työtuntia sisältöjen parissa

Kirjoita hakusi ja paina Enter.