Tietosuojaseloste

Henkilötietolakiin perustuva tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

2. YHTEYSHENKILÖ

3. Rekisterin nimi

Markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakassuhteen hoito ja potentiaalisten asiakkaiden kartoitus ja kontaktointi sekä palvelujen myynti. (Henkilötietolaki § 8).

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan edustajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Tiedot asiakkaan tarpeista ja käydyistä keskusteluista. Laskutustiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta.

Verkkosivustokävijöistä kerätään myös tiedot IP-osoitteesta ja niitä käsitellään Google Analytics -ohjelmalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, asiakkaan verkkosivut, uutiskirjetyökalu, laskutusohjelma, pankin laskutusjärjestelmä, TIEKE, YTJ.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Kirjanpitoaineisto luovutetaan kirjanpitäjälle.

8. TIETOJEN LUOVUTUS EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei tapahdu.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan edustajan yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Tiedot asiakkaan tarpeista ja käydyistä keskusteluista. Laskutustiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja niiden toimittamisesta.

Verkkosivustokävijöistä kerätään myös tiedot IP-osoitteesta ja niitä käsitellään Google Analytics -ohjelmalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas itse, asiakkaan verkkosivut, uutiskirjetyökalu, laskutusohjelma, pankin laskutusjärjestelmä, TIEKE, YTJ.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedoista ei pääsääntöisesti ole manuaalista aineistoa. Tarvittavat tulosteet säilytetään lukollisessa kaapissa lukitussa toimistossa.

Sähköpostiliikenne hoidetaan salattuja yhteyksiä pitkin aina siihen asti kunnes viesti on välitetty eteenpäin vastaanottajalle. Kannattaa kuitenkin huomioida, että emme voi taata vastaanottajan tapaa käsitellä sähköposteja tai vastaanottajan palvelinten tietoturvaa.

Verkkolaskujen tapauksessa toimitamme aineiston salattuja yhteyksiä pitkin pankille, joka välittää aineiston eteenpäin vastaanottajalle sähköisessä muodossa. Myös yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin.

Tiedot ovat vain yhdellä tietokoneella, joka on suojattu tietoturvaohjelmalla. Lisäksi yhteistyökumppanimme (tietojen käsittelijät) ovat suojanneet omat palvelunsa.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on tarkastusoikeus koskien omia tietojaan. Pyynnön voi esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostitse.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Sen voi esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle sähköpostitse.

11. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.