Töitämme

Näin asiakkaat onnistuvat kanssamme kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.

HKL vuosikertomus

Tuotimme asiakkaan olemassa olevan materiaalin ja avainhenkilöiden haastatteluiden pohjalta vuosikertomuksen tekstit.

Bioska

Sosiaalisen median sisällöntuotanto. Tuotimme asiakkaan sosiaalisen median sisältöjä ja kehitimme sosiaalisen median puhetapaa, identiteettiä ja yhteisöä eri kanavissa päivitetyn brändistrategian mukaisesti. Lisäksi teimme sitouttavaa [...]

Uudenmaan liitto

Viestintäsuunnitelma teemavuodelle. Teimme Euroopan yrittäjyysalueen teemavuodelle viestintäsuunnitelman ja visuaalisen ilmeen yhdessä asiakkaan tiimin kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli saada aikaan tunnistettava ja yhtenäinen [...]

Visit Finland

Autoimme Visit Finlandia päivittämään mediaviestintäsuunnitelmaansa ja kirkastamaan mediaviestinnän ydinviestit. Suunnitelmassa muotoiltiin viestinnän kärjet tavoitteiden mukaisesti ja konseptoitiin viestinnän sisältöjä.

Invest in Finland

Rakensimme Invest in Finlandille ensimmäisen kotimaan mediaviestintäsuunnitelman. Suunnitelmassa tunnistettiin kohderyhmät, valittiin kanavat ja muotoiltiin ydinviestit. Lisäksi koulutimme asiakkaan tiimiä mediaviestinnän toteuttamiseen.

Hämeen rakennuskone

Toteutimme Hämeen Rakennuskoneelle vastuullisuusohjelman seuraavalle strategiakaudelle, jossa valittiin vastuullisuustyön painopisteet ja toimenpiteet sekä valittiin tavoitteet tuleville vuosille. Lisäksi tuotimme ensimmäisen [...]

page 1 of 2

Kirjoita hakusi ja paina Enter.