Naturpoliksen viestinnän alkukartoitus

Teimme viestinnän alkukartoituksen kolmelle kuusamolaiselle kestävään matkailuun erikoistuneelle majoitus– ja tapahtumapalveluja tarjoavalle yritykselle. Kartoitimme viestinnän nykytilan ja mahdollisuudet liiketoiminnan ja brändin kehittämisen näkökulmasta ja teimme suosituksia jatkotoimenpiteistä. 

Me teimme

Asiakas sai