Viestintästrategia

Kestävän kehityksen hankkeelle

Palvelut

Teemme vaikuttavia viestintästrategioita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaamme saavat kattavat suunnitelmat viestinnän tehokkaaseen toteuttamiseen, nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen ja uusien kohderyhmien löytämiseen. Ulkoistettu viestintäasiantuntija säästää resursseja ja takaa monipuolisen osaamisen ja työkalut.

Vaikuttavuusmallinnus

Vaikuttavuusmallinnus

Teemme vaikuttavuusmallinnuksen IOOI-mallinnusta hyödyntäen ja suhteutamme sen viestinnän tavoitteisiin. Tarvittaessa kuvitamme mallinnuksen markkinointiin sopivalla tavalla.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos

Kuluttajakäyttäytymisen muutos

Toteutamme kuluttajakäyttäytymiseen tähtäävän viestintäsuunnitelman, jossa hyödynnetään kansainvälistä tutkimusta ekologisesta kuluttamisesta ja kehitetään brändimielikuvaa.

Viestintästrategia

Viestintästrategia

Luomme kiertotaloushankkeelle viestintästrategian, joka sitouttaa kohderyhmät uuteen liiketoimintamalliin. Suunnittelemme sisältö- ja kanavastrategiat asiakasprofiilien perusteella.

Viestintästrategiatyö kestää noin 1–3 kuukautta. Mallimme sopii niin julkishallinnon hankkeille kuin yritysten ja yhdistysten projekteille.

Case: Opetushallitus

kierroksia-oppimateriaali

Toteutimme Opetushallitukselle viestintästrategian Sitran rahoittamaan kiertotaloushankkeeseen. Lyftan luoma digitaalinen oppimisympäristö Kierroksia! opettaa alakoululaisille kiertotalouden perusteet.

Prosessi

Miten viestintästrategia luodaan?

 • Aloitus

  Yrityksen visio, missio ja tarkoitus.

 • Viestinnän tavoitteet

  Haasteiden, resurssien ja työkalujen kartoitus.

 • Kehitys

  Viestinnän mahdollisuudet ja kehitysehdotukset.

 • Viestintästrategia

  Viestintästrategian suunnittelu.

 • Jatko ja toteutus

  Jalkautetaan strategia.

kestavan-kehityksen-tavoitteet

Tuloksena saadaan

 • Viestinnän tavoite ja vaikuttavuusmallinnus
 • Tavoitekohderyhmien määrittely
 • Ydinviestit ja puhetapa
 • Asemointi kilpailussa
 • Kanavavalinnat ja niiden painopisteet
 • Resursointi työnjakoa varten
 • Vuosikello toteutukseen ja mittarit onnistumiseen
viestinnan-perustoiminnot

Työpajatyöskentely

Viestintästrategiat suunnitellaan työpajoissa asiakkaan kanssa. Työpajat toteutetaan palvelumuotolun menetelmin, joten ratkaisuja etsitään aina käsillä oleviin haasteisiin. Työpajojen määrä riippuu asiakkaan resursseista ja mahdollisuudesta sitoutua yhdessä tekemiseen.

Menetelmällämme saadaan helposti ymmärrettävä viestintäsuunnitelma, joka huomioi hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, asiakasorganisaation resurssit ja tavoitteet. Tarvittaessa autamme suunnnitelman toteuttamisessa.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.