Viestintästrategia

Kiertotaloushankkeelle

Teemme vaikuttavia viestintästrategioita. Autamme yritystänne sisällyttämään Agenda 2030 – Kestävän kehityksen tavoitteet viestintään. Palvelut:

 1. Vaikuttavuusmallinnus. Teemme vaikuttavuusmallinnuksen IOOI-mallinnusta hyödyntäen ja suhteutamme sen viestinnän tavoitteisiin. Tarvittaessa kuvitamme sen.
 2. Kuluttajakäyttäytymisen muuttaminen. Toteutamme erityisesti kuluttajakäyttäytymiseen tähtäävän viestintäsuunnitelman, jossa hyödynnetään kansainvälistä tutkimusta ekologisesta kuluttamisesta. Tutkimme brändimielikuvan kuluttajatutkimusten avulla.
 3. Viestintästrategia kiertotaloushankkeelle. Luomme kiertotaloushankkeelle viestintästrategian, joka sitouttaa sidosryhmät uuden liiketoimintamallin tavoitteisiin. Suunnittelemme sisältö- ja kanavastrategiat kohderyhmämäärittelyn ja asiakasprofiilien perusteella.

Asiakas saa kattavan suunnitelman viestinnän tehokkaaseen toteuttamiseen resurssien mukaisesti.

Viestintästrategiatyö kestää noin 2–3 kuukautta. Mallimme sopii niin julkishallinnon hankkeille kuin yritysten ja yhdistysten projekteille.

Prosessi

Miten viestintästrategia luodaan?

 • Aloitus

  Yrityksen visio, missio ja tarkoitus.

 • Viestinnän tavoitteet

  Haasteiden, resurssien ja työkalujen kartoitus.

 • Kehitys

  Viestinnän mahdollisuudet ja kehitysehdotukset.

 • Viestintästrategia

  Viestintästrategian suunnittelu.

 • Jatko ja toteutus

  Jalkautetaan strategia.

kestavan-kehityksen-tavoitteet

Tuloksena saadaan

 • Viestinnän tavoite ja vaikuttavuusmallinnus
 • Tavoitekohderyhmien määrittely
 • Ydinviestit ja puhetapa
 • Asemointi kilpailussa
 • Kanavavalinnat ja niiden painopisteet
 • Resursointi työnjakoa varten
 • Vuosikello toteutukseen ja mittarit onnistumiseen
viestinnan-perustoiminnot

Työpajatyöskentely

Viestintästrategiat suunnitellaan työpajoissa asiakkaan kanssa. Työpajat toteutetaan palvelumuotolun menetelmin, joten ratkaisuja etsitään aina käsillä oleviin haasteisiin. Työpajojen määrä riippuu asiakkaan resursseista ja mahdollisuudesta sitoutua yhdessä tekemiseen.

Menetelmällämme saadaan helposti ymmärrettävä viestintäsuunnitelma, joka huomioi hankkeen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, asiakasorganisaation resurssit ja tavoitteet. Tarvittaessa autamme suunnnitelman toteuttamisessa.

Kirjoita hakusi ja paina Enter.