Skip to content

Miksi pk-yrityksen kannattaa tehdä vastuullisuusraportti?

Miksi Pk-yritysten vastuullisuusraportointi kannattaa?

Jaa kirjoitus

Kannattaako pk-yrityksen tehdä vastuullisuusraportti? Tätä moni pieni ja keskisuuri yritys nyt pohtii, kun puhe vastuullisuudesta on lisääntynyt, sidosryhmien kiinnostus kasvanut ja sääntelykin lisääntyy. Vielä se ei ole pakollista ja vastuullisuusviestintää voi tehdä muillakin tavoin. Ponnistus astuullisuusohjelman ja vastuullisuusraportin laatimiseen on suuri ja sen hyödyt näkyvät viiveellä. Yrityksissä mietitään, ennen kaikkea, LUKEEKO vastuullisuusraportteja kukaan?

Kevät on vastuullisuusraporttien julkaisun kulta-aikaa, mutta keväällä kannattaa aloittaa myös vastuullisuusohjelman rakentaminen ensi vuoden vastuullisuusraporttia varten.

Alla listaamme syitä, miksi vastuullisuudesta kannattaa raportoida ja miksi vastuullisuusraportti on pk-yrityksillekin paras ja uskottavin keino viestiä vastuullisuudesta.

Miksi vastuullisuudesta kannattaa raportoida?

Fibsin yritysvastuututkimuksen mukaan ”100% suomalaisista yrityksistä kokee vastuullisuuden tärkeänä liiketoiminnalleen. Ja jopa 84% kokee, että vastuullisuudesta saatava liiketoimintahyöty on suurempi kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit”.

 1. Vastuullisuus on osa nykyajan arki- ja työelämää. Vastuullinen, resurssiviisas ja luonnonvaroja säästävä liiketoiminta on yrityksille kilpailuetu ja olennainen osa maineen- ja riskienhallintaa.
 2. Vastuullisuusraportointi on jo pakollista isoille yrityksille, ennen pitkää sitä vaaditaan kaikilta.
 3. EU on linjannut kestävyysraportoinnista suurille yrityksille ja korostaa raportoinnin varmentamisen merkitystä. EU:n Taksonomia ohjaa myös sijoittajia.
 4. Yritykset, jotka tunnistavat vastuullisen liiketoiminnan tuomat mahdollisuudet, onnistuvat paremmin myös sitouttamaan ne toimintaansa ja hyötymään vastuullisen liiketoiminnan tuomista rahallisista hyödyistä.
 5. Vastuullisuus on olennainen osa joka yrityksen viestintää ja brändihallintaa.
 6. Kuluttajien arvot näkyvät työnhaussa ja kouluttautumisessa: kilpailu osaajista kiristyy. Siksi on tärkeää huolehtia maineesta ja imagosta työnantajana. Vastuullisuus ja inklusiivisuus osana rekrytointi-ilmoituksia ja yrityksen toimintaa on työnhakijoille entistä tärkeämpää.

Pk-yrityksen vastuullisuusraportti työkaluna

 1. Vastuullisuusraportilla voidaan lisätä ymmärrystä oman toiminnan vaikutuksista toimitusketjussa. Tämä tapahtuu kuvaamalla yrityksen arvoketju. Kuvaus toimii työkaluna myös sisäisesti ja auttaa ymmärtämään vaikutukset laajasti.
 2. Vastuullisuustyön tulee olla systemaattista. Vastuullisuusraportissa yritys voi kertoa, että työtä tehdään jatkuvasti.
 3. Sidosryhmät arvostavat liiketoiminnan läpinäkyvyyttä. Vastuullisuusraportti kertoo yrityksen arvoista ja toiminnasta.
 4. Vastuullisuustyön on oltava uskottavaa. Raportti on hyvä työkalu kertomaan konkreettisista teoista. Se voi toimia vuosikertomuksen tapaan, tai osana sitä.
 5. Vastuullisuusraportti toimii työkaluna henkilöstön kouluttamisessa ja motivoinnissa. Raportin avulla voi osoittaa, mitä yrityksenne vastuullisuus- ja ilmastotyö konkreettisesti tarkoittaa ja miten yrityksenne reagoi globaaleihin yhteiskunnallisiin tasa-arvo- ja ympäristöongelmiin.
 6. Lähes kaikki kilpailutukset vaativat nykyään päästökartoituksen. Myös asiakkaita kiinnostaa vastuullisuus- sekä hiilijalanjälkitiedot. Vastuullisuusraportti toimii siis apuna myynnissä!
 7. Tiedostavat ja valveutuneet kuluttajat lukevat vastuullisuusraportteja. Usein niistä löytyy vastaukset asiakaspalvelun tueksi, jos tulee kinkkisiä kysymyksiä liiketoimintaan liittyen.
 8. Erilaisten yritysten vastuullisuutta arvioivien organisaatioiden määrä on kasvussa. Raportoimalla parannetaan läpinäkyvyyttä, mainetta ja vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

Vastuullisuusraportit tukevat viestintää

Hyvin konseptoitu ja visuaalinen raportti sisältää paljon sekä kuvia että tekstiä. Kuvat omasta liiketoiminnasta lisäävät uskottavuutta ja infografiikka kertoo tavoitteiden toteutumista ja vaikutuksista.

Monikymmensivuiset ja tekstipainoitteiset raportit palvelevat sijoittajia ja omistajia, jotka ovat tottuneet lukemaan niitä, mutta vastuullisuusraportista voi tehdä myös helposti lähestyttävän ja kiinnostavan kaikille. Olemme tästä syystä konseptoineet visuaalisen vastuullisuusraportin, joka on helppolukuinen ja viestii olennaisista vastuullisuuspanostuksista GRI-standardia mukaille, mutta ei sitä orjallisesti noudattaen. Siitä saa myös materiaalia viestinnän ja markkinoinnin tueksi läpi vuoden. Tällaiset raportit ovat ehdottomasti hyödyllisiä pienimmillekin yrityksille. Vastuullisuusraportin avulla pitkäjänteisen ja yhtenäisen vastuullisuusviestinnän toteuttaminen helppoa.

Jalofoodsille (Oy Soya AB) tuottamamme vastuullisuusraportti voitti pk-yritysten sarjan Tilitarkastajien vastuullisuusraporttikilpailussa!

Vaikea on keksiä, miksi pk-yrityksen ei kannattaisi raportoida vastuullisuudestaan, jos vastuullisuus ylipäätään on mukana liiketoiminnan arvoissa. Rodinian kanssa asioimalla, se ei edes ole työlästä tai tylsää!

Ota yhteyttä, kun haluat ryhtyä vastuullisuustyöhön ja siitä viestimiseen!

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.