Skip to content

5+1 vinkkiä läpinäkyvään vastuullisuusviestintään

5+1 vinkkiä läpinäkyvään vastuullisuusviestintä

Jaa kirjoitus

Olemme koonneet tähän artikkeliin 5+1 vinkkiä läpinäkyvään vastuullisuusviestintään. Miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä ja miten välttää viherpesua?

Kuluttajien arvot muuttuvat koko ajan kestävimmiksi. Tämä heijastuu myös odotuksiin yritysten vastuullisuustyötä kohtaan. Vastuullisuutta ei odoteta enää ainoastaan suurilta korporaatioilta, vaan kestäviä tekoja vaaditaan myös pieniltä yrityksiltä. Myös läpinäkyvyyden rooli vastuullisuusviestinnässä korostuu – yli puolet ihmisistä epäilee yritysten vastuullisuustekojen todenperäisyyttä ja kokee sen viherpesuna.  

Vastuullisuus onkin jo valtavirtaa mainonnassa. Miten siis erottua massasta ja rakentaa luottamus kuluttajiin? Vastuullisuusviestintää aloittelevissa yrityksissä pohditaan usein myös sitä, kuinka vastuullisuudesta kannattaisi lähteä viestimään?  

Olemme koonneet tähän artikkeliin muutamia vinkkejä siitä, miten vastuullisuudesta kannattaa viestiä ja miten välttää viherpesua. 

1) Määritä yrityksen rooli vastuullisuusviestijänä  

On hyvä olla perillä ajankohtaisista vastuullisuusteemoista, joista muut samalla alalla toimivat yritykset viestivät. Tärkeää on myös peilata yrityksenne roolia toimialan vastuullisuuskentällä. Pohdi, mitä yrityksessänne tulisi tehdä, jotta teidän yritysvastuunne yltäisi toimialanne edelläkävijän tasolle? Mitä yrityksessänne jo tehdään vastuullisuuden eteen? Entä mitä käytäntöjä voidaan parantaa, tai mitä tietoja toimintanne osalta tulee selvittää?  

2) Määritä tavoitetaso 

Strategian kannalta tärkeää on pohtia, minkä roolin haluatte valita yrityksellenne toimialan vastuullisuusasioissa. Onko yrityksenne reagoija, joka viestii epäkohdista vasta, kun sidosryhmät nostavat ne esille? Muokkaatteko toimialan vastuullisuuskulttuuria ja asetatte riman muille toimialan yrityksille? Kenties toimitte näiden roolien välimaastossa? Kun olette määrittäneet roolinne, on helpompi sopia yritysvastuunne tavoitteista. 

3) Ota vastuullisuus osaksi strategiaa 

Teot ovat vastuullisuusviestinnän ydin. Ilman niitä ei ole uskottavaa vastuullisuusviestintää, eikä tekoja ole ilman ymmärrystä oman liiketoiminnan vaikutuksista. Siksi on tärkeää ottaa vastuullisuus osaksi liiketoimintastrategiaa 

Tärkeää on huomioida koko arvoketju, myös tuotteiden loppusijoitus sekä sidosryhmien odotukset. Oleellista on myös määrittää yrityksen hallituksen velvollisuus vastuullisuusohjelmasta ja nimittää henkilöt jalkauttamaan vastuullisuustyötä.

Vastuullisuusviestinnästä vastaavalle henkilölle tulee järjestää kontaktit tiedonhankintaan esimerkiksi hankinnasta, logistiikasta ja laadunvalvonnasta. 

4) Kartoita vastuullisuusteemat  

Jos vastuullisuustyö on vasta aluillaan, hyvä ensimmäinen askel on kertoa se läpinäkyvästi ja viestiä esimerkiksi niistä yritysvastuun tavoitteista, joihin olette yrityksenä sitoutuneet. Tässä vaiheessa on myös hyödyllistä kommunikoida yrityksen päivitetyistä, vastuullisuuteen liittyvistä arvoista: miksi päätätte juuri nyt ryhtyä toimeen ja mitkä seikat muutosta ajavat? 

Vastuullisuustyön pitäisi lähteä liikkeelle liiketoiminnan arvoista, näiden asetannassa toimitusjohtajalla on suuri rooli. Kiteyttäkää pääviestit arvoihin liittyen. Yrityksen vastuullisuustyössä kannattaa keskittyä oman toiminnan kannalta olennaisiin asioihin. 

Älä mene sieltä mistä aita on matalin:  älä siis sorru valikoimaan ainoastaan yritykselle edullisia vastuullisuusteemoja. Keskittykää aidosti niihin kestävän kehityksen teemoihin, joihin toiminnallanne on vaikutusta.  Tätä varten kannattaa rakentaa yritykselle vastuullisuusohjelma. 

5) Suunnittele vastuullisuusviestintä – mitä, missä, milloin? 

Mitä vastuullisuudesta viestitään, missä kanavissa ja milloin? Ota viestinnän suunnittelussa huomioon ihmisiä puhuttavat ajankohtaiset aiheet ja kestävän kehityksen teemapäivät. Ota viestintään pureva ja erottuva sävy: jos kaikki toimialan yritykset puhuvat hiilineutraaliustavoitteistaan, viestikää te konkreettisesti mitä tiedätte päästöistänne ja mitä suunnitelmia yrityksellänne on niiden pienentämiseksi. 

Vastuullisuusraporttia laadittaessa kannattaa tietää sen pääasiallinen kohderyhmä. Kuluttajat arvostavat konkreettista tapaa viestiä vastuullisuudesta. Konkretiaa voi lisätä tulkitsemalla raportoituja mittareita käytännön esimerkkejä käyttäen ja selittäen, miten luvut suhteutuvat liiketoimintaanne. Ovatko mitatut luvut suuria vai pieniä toimialaanne verrattuna? Kuinka paljon päästönne vähenivät logistiikkaa tehostamalla ja mihin vähennys on verrattavissa?

Vastuullisuusraportista löytyy paljon hyvää sisältöä viestintänne tueksi. Sisältöä voi hyödyntää yrityksen sosiaalisissa medioissa ja verkkosivuilla. Hyödynnä selvitetty tieto ja tehty vastuullisuustyö maksimaalisesti! 

6) Kunnosta sisäinen viestintä  

On tärkeää, että koko organisaatiossa ymmärretään, miksi yritysvastuuta ryhdytään tekemään ja mitä sillä tavoitellaan. Sisäinen viestintä on tärkeää, jotta vastuullisuus toteutuu läpi organisaation. Työntekijöiden on tunnettava vastuullisuusohjelman ydinviestit, jotta he osaavat vastata sidosryhmien kysymyksiin omassa asemassaan, ja jotta yritystä edustava viesti on yhtenäinen. 

Sisäinen viestintä ja henkilöstön kouluttaminen kannattaa siis ottaa osaksi vastuullisuusohjelmaa. Viestimällä sidosryhmille miten yrityksen konkreettiset vastuullisuusteot näkyvät eri työnkuvissa, myös henkilöstö oppii yhdistämään työnsä kestävän kehityksen teemoihin ja hyvän tekemiseen.  Vastuullisuusviestintä voi siis myös kasvattaa työmotivaatiota ja kannustaa työntekijöitä kehittämään toimintaansa ja työnkuvaansa. 

Ota yhteyttä, jos haluat vinkkiä läpinäkyvään vastuullisuusviestintään. Suunnitellaan teille sopiva vastuullisuusohjelma, rakennetaan sitouttava vastuullisuusraportti ja tehokas suunnitelma vastuullisuusviestinnän toteuttamiseksi!

#vastuullisuusviestintä #yritysvastuu #vastuullisuus #kestäväkehitys #ilmastoviestintä #viherpesu

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.