Skip to content

Kestävä kehitys systeemisen muutoksen toteuttajana liiketoiminnassa

rodinia_vastuullisuus_liiketoiminta

Jaa kirjoitus

Miten kestävä kehitys laajana systeemisen muutoksen toteuttajana liiketoiminnassa vaikuttaa yrityksen toimitaan? Cambrigden yliopiston toteuttamalla Sustainability Business Management -kurssilla perehdyttiin niihin tekijöihin, jotka yrityksen tulisi huomioida systeemisen muutoksen toteuttajana liiketoiminnassaan.

Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta. Niillä luodaan edellytyksiä tulevaisuuden kestävälle kehitykselle ja liiketoiminnalle. Yhä useammat todisteet viittaavat siihen, että kestäviksi tunnustetut yritykset menestyvät paremmin taloudellisesti.

Yritysten rahoituksen kautta pyritään edistämään yrityksiä kasvattamaan kestävää liiketoimintaa, sillä sijoittajat fokusoivat näitä tekijöitä. Jo lähitulevaisuudessa luonnonvarojen rajoitusten vuoksi hinnat tulevat nousemaan, jolla puolestaan on suora vaikutus kannattavaan liiketoimintaan.

Monipuolinen vastuullisuusviestinnän koulutus

Kestävät innovaatiot ovat tulevaisuuden liiketoiminnan edellytykset

  • Politiikka ja päätöksentekojärjestelmät, joilla pyritään muun muassa vaikuttamaan vihreiden innovaatioiden syntymiseen, koulutuksen lisääntymiseen ja käyttäytymisen muutokseen. Bruttokansantuote ei enää toimi indeksinä kestävän kehityksen mittaamisessa, vaan tilalle tarvitaan sopivampi mittari. Euroopan komissio esitteli 2019 European Green Deal -tiekartan, jonka tavoitteena on tehdä Euroopan unionin talous kestäväksi. Tiekartta kattaa kaikki talouden alat. Tiekartan etenemissuunnitelman päätavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.
  • Uusien yritysmallien ja innovaatioiden tavoitteena ei ole luoda halpoja tarjouksia, vaan edullisempia, laadukkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja. Taloudelliset innovaatiot ovat uusi ajattelutapa; siinä resurssirajoitukset nähdään pikemminkin kasvumahdollisuutena kuin heikkoutena. Kiertotalous ja kestävä kehitys on kiinteä osa uusia innovatiivisia ratkaisuja.

Kestävä liiketoiminta edellyttää osaavaa johtamista

  • Kestävän kehityksen johtajuudessa ja liiketoiminnan riskienhallinnassa tarvitaan visiota, rohkeutta ja empaattista otetta. Luovuus, korkea riskinsietokyky ja yrittäjähenkinen ajattelutapa, joka omaksuu muutoksen ja yhteistyön, hyödyttävät yrityksiä niiden pyrkiessä navigoimaan epävarmassa globaalissa liiketoimintaympäristössä. Yrityksen kestävän liiketoiminnan edistäminen ei yksistään vaadi johtotason osaamista, vaan jokainen organisaatiossa voi olla muutosagentti.
  • Strategisen yritysviestinnän merkitys kestävän kehityksen edistämisessä vaatii eri näkökulmia. Yrityksen tulisi sitoutua kouluttamaan kestävän kehityksen osaamista niin yrityksen sisäisesti kuin sen sidosryhmille. Esimerkiksi Steve J Martinin ja Robert B Cialdinin kirjoittama Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive -kirja avaa kestävän kehityksen viestintästrategioiden suunnitteluprosessia.

Vastuullisuus pitää nähdä liiketoiminnan strategisen kehittämisen näkökulmasta, sillä tulevina vuosina, esimerkiksi energiamurroksessa, selviää millä yrityksillä on toimintaedellytyksiä myös jatkossa ja mitkä joutuvat luopumaan asemastaan markkinoilla.

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.