Skip to content

Cambridgen tuulia: Uuden ajan vastuullisuusajattelua

shutterstock_306159347

Jaa kirjoitus

Tarvitaan uuden ajan vastuullisuusajattelua. Kestävä liiketoiminta on ainoa tapa tehdä bisnestä tulevaisuudessa. Vastuullisuus ei ole pelkästään jätemäärien vähentämistä tai raportointia sijoittajille.

Osallistun Cambridgen yliopiston järjestämälle Business Sustainability Management -kurssille syksyllä 2020. Kurssi alkoi aiheella ”System pressures and planetary boundaries”. Vaikka aihe on tuttu ja sitä näkee joka mediassa, edessämme olevien haasteiden kokoluokka jaksaa aina yllättää.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) toteutumista on mitattu vuodesta 2015 lähtien, mutta tulokset eivät ole kovin rohkaisevia. Nyt on todellakin laitettava isompi vaihde päälle ja yritykset tarvitaan tähän mukaan. Sekä isot että pienet.

Tässä on hyvä filkka siitä, mitä ihminen on saanut maapallolla aikaan, eli mitä antroposeeni tarkoittaa, ja miksi jokaisella yrityksellä tulisi jo olla vastuullisuusohjelma.

Nykyinen talousjärjestelmä kannustaa lyhyen tähtäimen voitontavoitteluun, eikä huomioi sosiaalista tai luontopääomaa.

Rahoitus ja sääntely saattavat jopa ohjata kestämättömiin valintoihin. Siksi poliittista ohjausta tarvitaan esimerkiksi verotuksen uudistamisessa. Tästähän on tänä syksynä keskusteltu Suomessa, kun pääministeri vetosi yritysten vastuullisuuteen. On selvää, että sääntely tulee lisääntymään ja tästä hyvä esimerkki on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma.

Sosiaalinen pääoma nousee entistä tärkeämpään rooliin tulevaisuudessa. Vastuullisuus vaikuttaa työntekijöiden rekrytointiin, sitouttamiseen ja työtehoon – eli siihen paljon puhuttuun tuottavuuteen. Tutkimusten mukaan yrityksen Vastuullisuus-sivu on etusivun jälkeen suosituin työnhakijoiden keskuudessa.

Vastuullisuus todellakin on bisnestä

Yhä useammat tutkimukset osoittavat, että vastuullisina tunnetut yritykset pärjäävät kilpailussa paremmin. Vastuullisuus on paitsi brändiarvon kasvattamista, se on riskienhallintaa ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista. Se on myös varautumista markkinahäiriöihin, raaka-aineiden saatavuuteen ja toimialan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun.

Jos vastuullisuusajattelua sisällytetään tuotekehittelyyn, voidaan saada aikaan innovaatioita, jotka paitsi ratkaisevat todellisia ihmisten ongelmia, tuovat kannattavaa liiketoimintaa ja samaan aikaan ehkäisevät ilmastonmuutosta. Tämä ei ole ilmastohöpötystä. Jaetusta arvonluonnista puhuu myös Harvardin yliopiston johtamisen professori Michael Porter alla olevassa haastattelussa.

Kestävillä innovaatioilla voidaan saada aikaan myös suoraa taloudellista hyötyä, kun hävikki, jäte ja hukkalämpö minimoidaan ja saadaan uudelleen käyttöön kiertotalouden menetelmin. Kestävillä innovaatioilla arvioidaan olevan nelinkertainen mahdollisuus menestyä muuttuvassa markkinassa.

Uuden ajan johtajuutta

Innovaatioiden ja kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta edellyttää kuitenkin uuden ajan johtamista. Vastuulliselta johtajalta edellytetään paitsi mukaansa tempaavaa visiointikykyä, empatiaa työntekijöitä kohtaan ja luovuutta ratkaista haasteita, myös hyviä viestintätaitoja. Kokemus ei välttämättä enää tee hyvää johtajaa, sillä kokemus on peräisin menneestä maailmasta. Ja nyt haluamme uuden. (McKinsey Global Institute, 2020).

Vastuullisuuden johtaja voi olla kuka tahansa meistä. Ei tarvitse odottaa, että yrityksen ylin johto havahtuu asiaan, vaan muutosta voi viedä eteenpäin jokainen omasta työroolistaan käsin – ja vapaa-ajallaan tietenkin myös. Tärkeintä on, että tekee tekoja eikä vain puhu. Tämä on uuden ajan vastuullisuusajattelua.

Elinikäinen oppiminen

Itselleni kurssi on ollut jo ensimmäisen kahden viikon jälkeen erittäin avartava, vaikka olen työskennellyt aiheen parissa jo 7 vuotta. On todella hedelmällistä oppia muilta aiheesta innostuneilta ammattilaisilta ja peilata sitä omaan näkemykseen.

Kurssilla on osallistujia eri puolilta maailmaa, joten sisällöt ovat hyvin laaja-alaisia. Olen jo oppinut malleja, miten vastuullisuudesta tehdään bisnestä ja tulen vielä oppimaan lisää markkinoinnista arvonluojana. Miten esimerkiksi jatkossa määritellään luksus?

Jos aihe kiinnostaa enemmän, laita viestiä vaikka LinkedInissä, niin kerron lisää!

Haluan auttaa yrityksiä tässä muutoksessa: saavuttamaan kestävää kasvua vastuullisella liiketoiminnalla. Ajattelemaan uudella tavalla, ja menestymään.

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.