Skip to content

Katsaus menneeseen ja tulevaan

shore

Jaa kirjoitus

Rodinia Oy on runsaan vuoden vanha ja nyt on aika katsoa, mitä olemme tähän mennessä saaneet aikaan.

Aloitimme konsultoimalla uusiutuvaan energiantuotantoon perehtyneitä yrityksiä. Ensimmäisiä asiakkaitamme olivat aurinkovoimaan ja biolämpölaitoksiin erikoistuneet pk-yritykset sekä kestävään metsäteollisuuteen sitoutuneet yritykset ja yhdistykset.

Kiinnostus ruoka- ja elintarvikealan toimijoissa on lisääntynyt ja olemme siirtyneet enenevissä määrin auttamaan brändejä, jotka palvelevat kuluttajan keittiössä. Ruokahävikki ja pakkausmateriaalit ovat olleet vuoden puheenaiheita.

Kulmahuonepalveluja

Rodinia on kehittynyt vuoden takaisesta entistä enemmän strategisen viestinnän suunnittelutoimistoksi. Viestinnän rooli ja arvostus on kasvanut yritysten päätöksenteossa ja yhteiskunnallisten muutosten aikana yhä useampi johtaja kaipaa viestinnän ammattilaisen neuvoja ja näkemyksiä.

Viestintää ei enää nähdä sivukuluna vaan tärkeänä investointina, jolla luodaan lisäarvoa ja toteutetaan strategiaa. Kun kulmahuoneissa kaivataan ituhipin näkemyksiä ja aktivistin neuvoja esimerkiksi uskottavan vastuullisuusohjelman rakentamisessa, Rodinia on paikalla.

Myös kriisitilanteissa viestintä voi ottaa ohjat ja johtaa muutosta tarinalla.

Strategian toteutusta

Kaikilla on ideoita, mutta kaikki ideat eivät ole yhtä hyviä. Toteuttamiskelpoiset ratkaisut löytyvät usein tiimeissä ja sellaisessa ilmapiirissä, jossa luovat ihmiset uskaltavat avata suunsa ja testata ajatuksiaan. Hyviä ideoita varten tarvitaan kokemusta ja laaja-alaista näkemystä ihmisiltä, joilla on erilainen tausta.

Kun oikea tiimi on kasassa, ongelmat ratkeavat yksi kerrallaan. Suunnitelmallisuus on avain kaikkeen. Ilman suunnitelmaa mikään laiva ei seilaa oikeaan satamaan. Siksi meille on erityisen tärkeää kuunnella rauhassa asiakkaan ongelma ja ymmärtää se. Sen jälkeen istutaan miettimään sopivat ratkaisut. Joskus vastaukset löytyvät kävelypalavereissa!

Kun strategia on valittu, viestinnällä voidaan toteuttaa se. Olipa kyse työn uudelleen organisoinnista, uudelleen brändäyksestä, uusien tuotteiden lanseerauksesta, palvelusta tiedottamisesta tai vastuullisuusohjelman kirjaamisesta, viestintä on aina mukana.


Meille on erityisen tärkeää kuunnella rauhassa asiakkaan ongelma.

Tarinankerrontaa

Markkinointi on muuttumassa yhä enemmän tarinankerronnaksi. Vain sillä voidaan sitouttaa ihmisiä tietotulvan seassa. Kuluttaja arvostaa entistä enemmän merkitystä tuottavia brändejä ja se näkyy myyntiluvuissa. Tämä on muuten tositarina.

Joidenkin yritysten kuulee vielä empivän tuottojen ja vastuullisuuden välillä, mutta voimme vakuuttaa: tulevaisuudessa pärjäävät taloudellisesti ne yritykset, jotka ottavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen liiketoimintastrategian ytimeen. Kuluttajien mieli on muuttunut ja sääntely lisääntyy vääjäämättä ilmastonmuutoksen noustua kunnolla otsikoihin.

Olemme luoneet asiakkaillemme sisältöstrategioita ja -konsepteja, joita on helppo toteuttaa ja joihin kuluttajan on helppoa lähteä mukaan. Bränditarinoiden tehtävä on luoda myös yhteistä näkemystä yrityksen sisällä.

Tutkittua tietoa

Meitä kiinnostavat ensisijaisesti yleisöt. Eli kuluttajat. Eli ihmiset.

Teemme aina projektin alussa kohderyhmämäärittelyn ja tarvittaessa tutkimuksen sen selvittämiseksi. Jokaisen yrityksen on tärkeää tuntea asiakkaansa, ainakin tavoiteasiakkaansa, sillä muuttuvassa maailmassa kaikkia ei voi miellyttää.

Olemme teettäneet kansainvälisten tutkimuslaitosten ja opiskelijoiden kanssa erilaisia markkinatutkimuksia, jotka ovat lisänneet ymmärrystämme kuluttajien toiveista. Jos haluat kuulla näistä lisää, laita viestiä.

Minne seuraavaksi?

Jatkamme strategiamme mukaisesti yritysten viestintähaasteiden ratkomista.

Olemassaolomme tarkoitus on auttaa yrityksiä vaikuttamaan positiivisesti yhteiskuntaan. Visiomme on tuottaa yrityksille sellaista strategista viestintää, joka vastaa kuluttajien odotuksiin, vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti ja tuottaa voittoja.https://rodinia.fi/viestinnan-suunnittelu/

Tavoitteemme on laajentua kansainvälisesti vuoteen 2020 mennessä. Teemme jo nyt yhteistyötä Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

Seuraavaksi edessä on kuitenkin kotimaan ruoka-, tapahtuma- ja jätteenkierrätysprojekteja. Ehkä myös teidän projektinne?

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.