Skip to content

Vastuullisuusraportti on viestinnän työkalu

Vastuullisuusraportointi

Jaa kirjoitus

Vastuullisuusraportti on hyvä viestinnän työkalu. Se olisi syytä laittaa työn alle viimeistään vuodenvaihteen jälkeen, jotta sen saa julkaistua vuosikertomuksen yhteydessä.

Viime viikolla palkittiin Suomen parhaat vastuullisuusraportit. Tuomaristo arvioi vastuullisuutta hyvän raportoinnin näkökulmasta ja ansioiksi luettiin muun muassa eteenpäin katsominen sekä ulkopuolinen varmentaminen.  Tänä vuonna kokonaiskilpailun voittajaksi valittiin Stora Enso. Tokmanni palkittiin vuoden nousijana. Ilmastonmuutossarjan voitti Varma, ihmisoikeudet sarjan Kesko ja arvonluontisarjan Martela.

Tuomariston mukaan kärkiryhmän vastuullisuusraporteissa korostui näkemys siitä, että liiketoiminnassa ollaan siirtymässä vähähiiliseen talouteen. Kilpailutuomariston katsaus eri alojen yritysten vastuullisuustoimiin kannustaa toimijoita kehittymään.

Liiketoiminnassa ollaan siirtymässä vähähiiliseen talouteen.

Tuoreita esimerkkejä vastuullisuusraportoinnista löytyy ruoka-alan toimijoilta. Tähän varmasti vaikuttaa kuluttajien kasvava tietoisuus ruuan ympäristövaikutuksista. Linkosuon ensimmäinen vastuullisuusraportti keskittyy etenkin ruokahävikkiin, tuoteturvallisuuteen ja henkilöstönkoulutukseen. Apetit on puolestaan laatinut yritysvastuuohjelman, jonka keskeisimpänä tavoitteena on puolittaa konsernin CO2-päästöt tuotantotonnia kohden vuoden 2022 loppuun mennessä.

Mitä hyötyä vastuullisuusraportista on?

Niin asiakkaat kuin sijoittajat haluavat yhä enemmän ja läpinäkyvämmin tietoa yrityksen vastuullisuustoimista. Vastuullisuusraportti viestii ulospäin tärkeistä edistysaskelista. Etenkin kilpailutuksissa raportista voi olla paljon hyötyä. Myös pk-yrityksille vastuullinen liiketoiminta ja siitä raportointi on kilpailuetu ja erinomainen maineenhallintakeino.

Vaikka vastuullisuustoimet olisivatkin johtoryhmällä hyvin tiedossa, toimii selkeä ja informatiivinen raportti myös sisäisenä ohjekirjana. Se auttaa työtekijöitä ymmärtämään vastuullisuustyön tavoitteet ja miten ne saavutetaan. Antellin toimitusjohtaja Tomi Lantolla on hyvä esimerkki siitä, miten työntekijät kannattaa osallistaa vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen. Johtajat ja henkilöstö tunnistavat yritysvastuun eri osa-alueista kolme toimenpidettä. Johtajisto valitsee yhden toimenpiteen kerrallaan, luo sille selkeät mittarit ja aloittaa jalkauttamisen.

Ulkoisen viestinnän näkökulmasta vastuullisuuden tulisi olla keskeinen osa strategiaa. Kun raporttia varten on selvitetty vastuullisuustyön nykytilanne ja määritelty kehitystavoitteet, voidaan tärkeimpiä tietoja poimia helposti myös viestinnän ja markkinoinnin materiaaleihin. Sen avulla voidaan ympärivuotisesti tuottaa sisältöä eri kanaviin. Olennaista on kuitenkin, että vastuullisuus on yrityksen strategian ytimessä eikä vain markkinointia tukevia yksittäisiä tekoja.

Nyt kannattaa valmistautua kevään raportointiin ja varata siihen resursseja ensi vuoden budjetissa. Jatkuva tilanteen kartoitus ja vuosittainen raportointi auttaa ohjaamaan yrityksen toimintaa ja strategiaa pitkällä aikavälillä.

Viestinnän näkökulmasta vastuullisuuden tulisi olla keskeinen osa strategiaa.

Vastuullisuustyö ei ole koskaan valmista

Vastuullisuudesta täytyy myös osata viestiä, vaikka toimenpiteet olisivat vielä työn alla. Kauppalehden haastattelussa Aalto-yliopiston professori Minna Halme toteaa, että suomalaiset yritykset pärjäävät vastuullisuusvertailussa hyvin, mutta osaamisen esilletuonnissa ja sen muuttamisessa kilpailueduksi on vielä parannettavaa. Hänen mukaansa pelko suurennuslasin alle joutumisesta haittaa yritysten vastuullisuudesta viestimistä.

Vastuullisuusraportointi auttaa organisaatiota vertailemaan toimintaansa toisiin vastaaviin toimijoihin. Muilta voi oppia, missä on vielä parantamisen varaa. Vastaavasti raportti voi auttaa yritystä toimimaan suunnannäyttäjänä muille alan toimijoille.

Siksi vastuullisuusraportti on hyvä viestinnän työkalu.


Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.