Skip to content

Green Deal -ohjelma tuuppii rakennusalaa kiertotalouteen

Kuvassa traktorin ja kahden työmiehen siluetti auringonlaskua vasten.

Jaa kirjoitus

Vihreällä kehityksellä ja kiertotaloudella rakennetaan Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa. 

Green Deal, eli vihreän kehityksen ohjelma, kartoittaa Euroopalle keinot olla maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuonna 2050. Uuden strategian tarkoitus on muovata EU:sta moderni, resurssiviisas ja kilpailukykyinen alue. Tämä tapahtuu kytkemällä talouskasvu irti luonnonvarojen käytöstä ja siirtymällä kiertotalouteen. 

Rakennusala mukaan ilmastotalkoisiin ja kiertotaloutta kehittämään

Rakennusala on osa taakanjakosektoria, jota Suomi vaatii kansallisissa tavoitteissaan vähentämään päästöjään 39% vuoden 2005 tasosta seuraavan 9 vuoden aikana. Taakanjakosektorin päästöt ovat päästökauppasektoria suuremmat – ne kattavat yli puolet EU:n kasvihuonekaasupäästöistä.  

Rakennusalan osalta vihreän kehityksen ohjelmassa keskitytään eritoten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, rakennusten kunnostamiseen ja investoidaan vähähiilisen infrastruktuurin rakentamiseen. Rakennusten digitalisaatiota tullaan lisäämään ja rakennusten suunnitteluvaiheessa huomioidaan jatkossa paremmin kiertotalouden periaatteet. 

Rakennusalalla vihreän kehityksen ohjelma yhdistyy myös osaksi Suomen muovitiekartan toimenpiteitä. Rakentaminen on yksi suurimpia muovien käyttökohteita, eikä sitä ole aikaisemmin juurikaan erilliskerätty rakennustyömailla — toimenpiteiden painoarvo on siis suuri.  Tiekartan tarkoitus on parantaa muovien kierrätystä, vähentää muovijätteen määrää sekä edistää muovien uusiokäyttöä ja siihen liittyviä innovaatioita. Rakennusalan Green Deal -sopimuksella vähennetään uuden materiaalin käyttötarvetta ja luonnonvaroja sekä ehkäistään merten roskaantumista.  

Suuret toimijat tunnistavat ilmastovaikutuksensa

Rakennukset kattavat suuren osan Suomen päästöistä. Niissä käytetään lähes 40% kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta ja niiden osuus Suomen päästöistä on yli 30%. Sen lisäksi rakentamiseen, rakennusten käyttöön ja kunnostamiseen tarvitaan runsaasti energiaa ja hiili-intensiivisiä raaka-aineita, kuten sementtiä, soraa ja hiekkaa.  

Kuluttajillekin rakennusten hiilijalanjälki on jo tuttu termi ja asia, johon kiinnitetään huomiota asuntoa etsittäessä. Ekologisemman asumisen suosio ja kysyntä kasvaa jatkuvasti. Suuret rakennusalan toimijat ovatkin jo tunnistaneet vastuunsa ilmastotalkoissa ja asettavat kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita materiaalipäästöille ja lämmitykselle. 

Vastuullisuudella ei enää erottauduta, se onoletusarvo

Jopa 90% rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijoista pitää vastuullisuutta liiketoiminnan kannalta tärkeänä. Se toimii myös kilpailuetuna markkinoilla: kestävämpi asuminen tuottaa korkeamman kiinteistöarvon ja vuokratulot. Rakennusalan yritykset, jotka investoivat energia- ja vesitehokkaisiin ratkaisuihin tuottavat säästöjä rakennusten käyttökustannuksiin ja pienentävät asumisen ilmastovaikutuksia.  

Vastuullisuuden yleistymisestä rakennusalalla kertoo myös kestävyyssertifikaattien kysynnän kasvu. Suomessa yleisimpiä rakennusalan sertifikaatteja on: energiatehokkuus sertifikaatit, LEED, BREEAM, RTS-ympäristöluokitus ja pohjoismainen Joutsenmerkki. 

Elinkaariajattelu yleistyy

Rakennusalan tämän hetken suurimpiin vastuullisuus trendeihin lukeutuu elinkaariajattelu ja -hallinta sekä hiilineutraalisuus. Elinkaariajattelun yleistymistä osana rakennusalan vastuullisuusstrategiaa tukee EU:n kiertotalousohjelmat, joilla hillitään rakennusjätteen määrää ja kannustetaan materiaalien kehittämiseen. Lähitulevaisuuden kehitystä rakennusalalla on vaihdettavat elementit ja rakennusmateriaalien määrien optimointi. Lue lisää vastuullisuusstrategian suunnittelusta ja kehittämisestä täältä.

Rakennusalan vastuullisuudelle merkittäviä ja olennaisia kehityssuuntia ovat lisäksi asumisen terveellisyys, elämänlaatu ja hyvinvointi sekä digitalisaatio. Digitalisaatiolla on suuri vaikutus rakennuksen käyttöajan päästöjen seuraamiseen ja kontrollointiin. 

Toimiiko yrityksesi rakennusalalla ja haluaisitte kehittää vastuullisuuttanne? Me olemme yrityksen strateginen kumppani vastuullisuusasioissa. Ota yhteyttä ja aletaan rakentamaan vastuullisempaa tulevaisuutta yhdessä! 

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.