Skip to content

Pk-yritysten kannattaa verkostoitua kiertotalousmurroksessa 

Kiertotalous verkostoituminen

Jaa kirjoitus

Yritysten toiminta on pitkään perustunut lineaariseen talousmalliin, jossa neitseellisiä raaka-aineita hankitaan luonnosta ja niistä tuotetaan usein kertakäyttöisiä tai lyhytikäisiä tavaroita, jotka heitetään käytön päätteeksi roskiin. Tästä johtuva raaka-aineiden ylikulutus ja ympäristöhaitat ovat nyt tulleet selviksi ilmastonmuutoksen ja luontokadon noustessa entistä enemmän yritystoiminnan keskeisiksi haasteiksi. 

Kiertotaloutta on esitetty ratkaisuksi, mutta miten pk-yritykset voivat sisällyttää sen vastuullisuusohjelmaansa ja verkostoitua, kun yritysten välinen yhteistyö korostuu entisestään? 

Kiertotalous Pk-yrityksissä 

Monet pk-yritykset haluavat toimia arvojensa mukaisesti ja etsivät siksi uusia ratkaisuja kehittää toimintaansa kestävämpään suuntaan. Kiertotalous auttaa yrityksiä myös olemaan entistä omavaraisempia ja varautumaan hinnanmuutoksiin markkinoilla. Kiertotalouden myötä yritykset ovat uusien haasteiden mutta myös mahdollisuuksien äärellä. Materiaalien sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan löytää säästöjä, kun taas modernit liiketoimintamallit auttavat tunnistamaan uusia asiakkaita. 

Suomessa suuret yritykset hyödyntävät ja myyvät sivuvirtojaan pk-yrityksiä enemmän. Miia Pitkäniemen ja Susanna Pohjasen tutkimuksen mukaan pk-yritykset eivät koe saavansa tarpeeksi tukea liiketoimintansa kehittämisessä ja haluaisivat enemmän tietoa kiertotaloudesta. Varsinkin verkostoitumisen puute hidastaa pk-yritysten kiertotalouskehitystä.  

Pk-yritykset kuitenkin hyötyvät suuria yrityksiä nopeammasta päätöksenteosta, joten ne voivat muuttaa strategiaansa ketterästi. Kiertotaloutta voi alkaa toteuttamaan jo yksinkertaisilla keinoilla, esimerkiksi vähentämällä hukkaa niin materiaalien kuin energiankin osalta. Voi myös miettiä, voisiko jokin muu yritys hyödyntää sivuvirtoja, tai voisiko omia tuotteita valmistaa muiden hävikkimateriaaleista.

Verkostoituminen kiertotalouden saralla

Kiertotaloudessa yhteistyö eri yritysten välillä korostuu, sillä liiketoimintaekosysteemit tarjoavat mahdollisuuksia jakaa tietotaitoa ja laatia toisiaan tukevia palveluita. Yritysten kannattaa osallistua ahkerasti alansa tapahtumiin ja kestävyyskeskusteluun, sillä sitä kautta voi kasvattaa verkostoa ja jakaa tietoa muiden kanssa.  

Suomessa on jo useita eri alojen hankkeita tukemassa verkostoitumista kiertotaloudessa. Esimerkiksi Kiertotalous-Suomi on Motiva Oy:n ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n koordinoima ja ympäristöministeriön rahoittama verkosto, joka kokoaa yhteen olemassa olevat toimintamallit ja auttaa kuntien, elinkeinoelämän ja yritysten yhteistyötä kiertotalouden saralla.  

Teolliset Symbioosit auttaa teollisuuden toimijoita tehostamaan keskinäistä sivuvirtojen, teknologian ja osaamisen hyödyntämistä. Materiaalitori puolestaan tarjoaa alustan, jolla yritykset voivat ilmoittaa tuottamistaan sivuvirroista ja ylijäämämateriaaleista muille, jotka voivat ehkä hyödyntää niitä. Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskus kokoaa yhteen alan asiantuntijat ja parhaaksi todetut toimintamallit ja innovaatiot. Circular Design on yritysten johdolle sekä tuote- ja palvelukehittäjille tarkoitettu valmennusohjelma, joka pyrkii tuomaan muotoiluosaamista kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä.  

Yrityksen oman toiminnan lisäksi myös alihankkijoiden ja toimintaympäristön kehityksellä on merkitystä. Lainsäädäntö ei aina pysy ajan tasalla nopeasti uudistuvien toimintamallien rinnalla. Innovatiivisilla pk-yrityksillä on ainutlaatuinen tilaisuus kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja toimivat ratkaisut voidaan myöhemmin skaalata laajempaan toimintaan, ja niitä voidaan käyttää esimerkkitapauksina lainsäädäntöä kehitettäessä. 

Pyrkimys kiertotalouden kehittämiseen kannattaa sisällyttää osaksi yrityksen vastuullisuusohjelmaa, sillä siitä on myös hyötyä osana vastuullisuusviestintää. Lue lisää Rodinian Kiertotalousviestintä-oppaasta. 

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.