Skip to content

Valjasta viestintä avuksi, kun suuntana on kiertotalous 

Kiertotalousviestintä

Jaa kirjoitus

Kiertotalous on noussut tärkeäksi yritysten kehityssuunnaksi viime vuosina. Kun yritys on päättänyt kehittää materiaalivirtojaan tai liiketoimintamalliaan kiertotalouden mukaisesti ja luonut vastuullisuussuunnitelman, seuraava askel on viestiä siitä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Mitä kannattaa pitää mielessä kun tavoitteena on tehokas kiertotaloushankkeen viestintä? 

Kuinka viestiä kiertotaloudesta? 

Kiertotalouteen suuntautuminen aiheuttaa muutoksia, joista täytyy viestiä niin työntekijöille, asiakkaille, kumppaneille kuin sijoittajillekin. Tehokkaalla viestinnällä voidaan kertoa mihin hankkeilla pyritään, ja mitä toimenpiteitä ne vaativat niin yrityksen sisäisesti kuin ulkoisestikin. Uudet liiketoimintamallit edellyttävät kokonaisvaltaista organisaatiokulttuurin muutosta, jonka toteuttamiseksi tarvitaan sujuvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Lisäksi yritysten välinen yhteistyö ja verkostoituminen korostuu kiertotalousmurroksessa, mikä luo uusia mahdollisuuksia viestinnälle yhteistyökumppaneiden kanssa.

Alla oleva taulukko kuvaa kiertotalouden ratkaisuja ja avainkysymyksiä, joita viestinnässä kannattaa korostaa ulkoisille ja sisäisille kohderyhmille. 

Kiertotalous viestintä vaatii strategista suunnitelua.

Viisi askelta kiertotaloushankkeen viestintään 

Kun yritys aloittelee kiertotaloushankkeen viestintää, kannattaa pitää ainakin seuraavat asiat mielessä: 

  1. Määritä tavoitteet. Kuten missä tahansa projektissa, myös kiertotaloushankkeissa kannattaa ensin miettiä tarkkaan, mihin ollaan pyrkimässä ja miten sinne päästään. Selkeiden tavoitteiden pohjalta voidaan kehittää ydinviestit, joiden pohjalta vastuullisuusviestintää toteutetaan. 
  2. Kerro kiertotalouden tarina. Kiertotaloushankkeen viestinnässä kannattaa kertoa tarina, joka puhuttelee ja herättää tunteita. Miksi yritys on muuttamassa liiketoimintaansa ja mitä siitä seuraa asiakkaille ja sidosryhmille? On myös hyvä kertoa, että kiertotalouskehitys on vielä kesken ja tuotteita ja toimintamalleja kehitetään jatkuvasti. 
  3. Määritä kohderyhmä. Ymmärtämällä kenet halutaan tavoittaa, kehen muutokset vaikuttavat, ja mitä uusia ryhmiä voidaan puhutella, voidaan valita juuri näille ryhmille sopivat viestit ja kanavat. Kiertotaloudesta on tärkeä viestiä sekä ulkoisesti että sisäisesti, ja nämä kohderyhmät tarvitsevat usein hyvinkin erilaista tietoa, kuten yllä olevasta taulukosta käy ilmi. 
  4. Luo viestille visuaalinen ilme. Käyttämällä huomion nappaavia kuvia voidaan hankkeesta tehdä mieleenpainuva. Tuotteiden rohkea brändäys herättää asiakkaiden kiinnostuksen tutustua uusiin tuotteisiin ja palveluihin. Lisäksi visualisoinnit auttavat selventämään usein monimutkaisen oloisia toimintaprosesseja.  
  5. Pidä aina loppukäyttäjä mielessä. Kiertotalouden toteuttaminen vaatii usein huomattavaa asiakkaiden ymmärtämistä. On tärkeää tietää, mitä he haluavat ja miten omista tuotteista ja palveluista voi tehdä heille mahdollisimman helppokäyttöisiä. Tiedottamalla esimerkiksi tuotteiden kierrätysmahdollisuuksista ja ympäristövaikutuksista saadaan asiakkaat aktiivisesti mukaan muutokseen.  

Lue lisää Rodinian Kiertotalousviestintä-oppaasta. Asiantunteva viestintätoimisto voi myös auttaa laatimaan toteutettavaan kiertotaloushankkeeseen sopivan viestintästrategian. 

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.