Skip to content

EU:n lakisääteinen kestävyysraportti käytännössä

kestavyysdirektiivi_raportointi_rodinia

Jaa kirjoitus

Euroopan komissio on jättänyt ehdotuksen, jonka mukaan yritysten tulisi vuodesta 2024 alkaen tehdä lakisääteinen kestävyysraportti. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR), eli yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi perustuu muun muassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG), jotka tähtäävät äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon.

Yritykset, jotka ovat jo toteuttaneet jossain määrin vastuullisuusraportointia ovat tässä vaiheessa paremmassa tilanteessa kuin yritykset, jotka eivät ole tehneet vastuullisuusohjelmaa.

Keitä uusi raportointivelvoite koskee?

Yritykset, jotka ovat jo toteuttaneet jossain määrin vastuullisuusraportointia ovat tässä vaiheessa paremmassa tilanteessa kuin yritykset, jotka eivät ole tehneet vastuullisuusohjelmaa. Muutos tulee vaikuttamaan pörssiyhtiöihin (pois lukien mikroyhtiöt) ja yhtiöihin, joilla kaksi kolmesta seuraavasta ehdosta täyttyy:

  • vähintään 250 työntekijää
  • vähintään 40 M€ liikevaihto tai
  • vähintään 20 M€ tase.

Näiden yritysten tulee tilikaudesta 2023 alkaen raportoida uuden kestävyysraportoinnin standardin mukaan.Vaikka direktiivi ei suoranaisesti edellytä Pk-yrityksiltä raportointia, monen Pk-yrityksen tulee kuitenkin varautua raportoimaan liiketoimintansa kestävyydestä. Tämä johtuu siitä, että direktiivi edellyttää koko arvoketjun kestävyysraportointia ja mikäli Pk-yritys on osa isomman yrityksen arvoketjua, sen pitää pystyä tuottamaan tarvittavaa tietoa esimerkiksi päästöistään ja ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Millainen kestävyysraportti vastaa direktiivin vaatimuksia?

Kestävyysraportissa tulee ilmetä niin ympäristöön kuin yhteiskuntaan vaikuttavat kestävyysriskit. Direktiiviehdotuksen mukaan yrityksen tulee antaa tietoa yrityksen strategiasta, tavoitteista, hallituksen ja johdon roolista itse yritykseen ja sen liiketoiminnan koko tuotantoketjuun liittyvistä puutteista ja riskeistä kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden. Raportoinnissa tulee ilmetä niin lyhyen, keskipitkän kuin pitkän aikavälin tavoitteet. 

Vastuullisuusraportin koostaminen alkaa yleensä sen hetkisen tilanteen analysoinnilla ja toimialan haasteiden selvittämisellä. Sidosryhmien odotukset selvitetään dokumentoitavin menetelmin ja luodaan sen pohjalta olennaiset sekä strategiset teemat sekä sidosryhmille että yritykselle. Sen jälkeen määritetään koko arvoketju ja selvitetään niiden vaikutukset. Lopuksi tuotetaan yritykselle direktiivin mukainen kestävyysraportti aina teksteineen ja oikeanlaisineen sommitteluineen. Vastuullisuus tulee tulevaisuudessa yhä merkittävämmäksi osaksi liiketoimintaa niin kuluttajien kuin sijoittajien näkökulmasta. Kuluttajat haluavat kasvavassa määrin tehdä vastuullisia valintoja ja sijoittajat lukevat yritysvastuuraportteja entistä tarkemmin päätöksiä tehdessään. Vastuullinen liiketoiminta tulee tulevaisuudessa olemaan edellytys kilpailukykyiselle liiketoiminnalle ja kestävyysraportointi lisää luottamusta pitkäjänteiseen toimintaan. 

Tarvitseeko yrityksesi apua vastuullisuusraportoinnissa? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää, miten voimme auttaa.

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.