Skip to content

Vastuullisuusviestinnän trendit 2022

vastuullisuusviestinnän trendit 2022

Jaa kirjoitus

Mitä ovat vastuullisuusviestinnän trendit vuonna 2022? Nyt brändien vastuullisuustyöltä- ja viestinnältä odotetaan ratkaisuja ja kannanottoja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Ihmiset ovat väsyneet yksilön vastuuseen ilmastonmuutoksen ehkäisyssä. Suomalaisyritysten ympäristöviestintä on kuitenkin vielä melko hataraa. Mainonnan mahdollisuudet viestiä yhteiskunnallisia asioita ovat toki rajalliset, mutta valintoja voi tehdä. Muun muassa Syke on tutkinut yritysten vastuullisuusviestintää ja työ jatkuu. 

Vastuullisuusviestintä on vuoropuhelua ja ratkaisujen etsimistä

Vastuullisuusviestintä on vuoropuhelua, läpinäkyvää ja rehellistä keskustelua sidosryhmien kanssa. Silläkin riskillä, että toimintatavoista löytyy parantamisen varaa.  Oppimista ja ymmärrystä siitä, että vanhat toimintamallit ja ympäristön sekä ilmaston nykytila eivät ole yhteensovitettavissa, vaan bisneksen tekemisen tapaa on muutettava.  Mikäli siis halutaan ratkaista ilmasto-, luontokato- ja eriarvoistumishaasteet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Mitä vastuullisuusviestintä ei ole?

 • Vastuullisuusviestintä ei ole markkinointia. Markkinoinnilla luodaan mielikuvia ja kerrotaan tarinoita. Esimerkiksi hammastahnamainoksissa myydään mielikuvia sädehtivän valkoisesta hymystä, jolla vältät vaikka liikennenopeussakot. Se eroaa viestinnästä siinä, ettei kohderyhmää pyritä informoimaan vaikkapa hammasterveyden tärkeydestä, vaan halutaan myydä tuotetta.
 • Vastuullisuusviestintä eroaa myös PR:stä, joka on yrityksen suhdetoiminnan hallintaa ja julkisuuskuvan kiillotusta. Siksi journalistit ovat erityisen varpaillaan yritysviestinnän suhteen.
 • Journalismiakaan vastuullisuusviestintä ei ole, sillä tarkoituksena ei ole myöskään tonkia yhteiskunnan epäkohtia päivänvaloon.  

Vastuullisuusviestinnällä voidaan kuitenkin vastata näihin yritysviestinnän osa-alueisiin ja osoittaa, miten oma organisaatio toimii yhteisten ongelmien ratkaisijana. Ihmisten käytännön ongelmien ratkaiseminenhan on kaikkein parasta bisnestä.

Vastuullisuusviestinnän trendit 2022

Alkuvuodesta 2021 kyseltiin, mitä vastuullisuusviestintä on ja viestijöiden koulutus teemasta oli kysyttyä.  Sitten huomattiin, että vastuullisuusviestintä on tavallista yritysviestintää yhteiskuntavastuusta. Eli ei vaikeaa ollenkaan, jos perustyö on tehty. Jos vastuullisuusvisio ja -suunnitelma on tehty, ammattilainen osaa siitä kyllä viestiä.

Tänä vuonna vastuullisuusviestinnän trendeiksi nousee vuorovaikutuksellisempi dialogi sidosryhmien kanssa ja luontokadon teemat.

Vastuullisuusviestintä-vinkit uuteen vuoteen:

 1. Arvoketjun kuvaukset ja läpinäkyvyys lisääntyvät, ole rehellinen!  
 2. Biodiversiteettistrategiat tulevat näkyvämmäksi osaksi yritysvastuuta ja vastuullisuusviestintää.
 3. Suora vuoropuhelu sidosryhmien kanssa osana viestintää, esimerkiksi somessa. Mahdollista myös lehtimainoksissa kuten Case Tamsilkista nähtiin. 
 4. Keskitytään rakentamaan yhteisöllisyyttä ja visioimaan tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa – muista kuunnella! Cancel-kulttuuri, mielenosoitukset ja somekohut rasismia ja epätasa-arvoa vastaan yleistyvät. 
 5. Selkeä vaikutusten visualisointi. Huomaa, että on infograafeja, ja sitten on infograafeja. Selitä ja osoita teot käytännön kautta!  
 6. Kiertotalousliiketoiminnan innovaatiot ja toimialojen väliset yhteistyöt kiinnostavat myös mediaa.  
 7. Pk-yritysten vastuullisuusraportointi yleistyy, halusit tai et. EU raportointi ja ilmiantokanava tulevat pakolliseksi isommille yrityksille.  
 8. Rohkeat mutta realistiset tavoitteet (ei geneeriset ja älyttömät, kuten 110% hiilineutraalius). 
 9. Arvojen viestiminen ja konkretisointi. Miten johdon juhlapuheet näkyvät asiakkaalle, entä työntekijöille? 
 10. Ota vastuullisuusviestintä vakavasti – viher- ja vastuullisuuspesun aika on ohi. Kuluttaja haluaa sisältöä, johon voi luottaa. 
 11. Brändeiltä toivotaan merkityksellisyyttä ja kannanottoja. Tarjoa asiakkaillesi vastuullisuudella lisäarvoa.

Kun haluat ideoida ja kehittää yrityksesi vastuullisuusviestintää ja -strategiaa, ota yhteyttä!

Vastuullista alkanutta vuotta toivottaa Rodinian tiimi!

Tilaa uutiskirje

Ymmärrä kestävää viestintää. Saat tuoreimmat uutiset sähköpostiisi.